Obavješavamo Vas da će se dana 21.06.2021. (ponedjeljak) u sklopu projekta “Mirovina u pokretu” održati predavanje u Novom Zagrebu, u prostoriji Mjesnog odbora Sloboština, Varićakova 11, s početkom u 18:00 sati, na temu – „Prevencija i liječenje bolesti kralježnice“.

Predavač je specijalista fizijatar, dr. Igor Zujić iz Doma zdravlja MUP-a RH.

Prijave na: 092/2688 905

Prevencija i liječenje bolesti kralježnice – predavanje