Udruga umirovljenika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske – zagrebačka osnovana je 1998. godine s ciljem promicanja, razvitka te uspješnog ostvarivanja društvenih i materijalnih prava umirovljenika MUP-a RH iz grada Zagreba i Zagrebačke županije.  Ciljevi Udruge su zaštita, promicanje, razvitak i unapređenje prava i interesa umirovljenika MUP RH i svih umirovljenika u RH razvijanjem prijateljstva, uzajamnosti i solidarnosti među umirovljenicima, njegovanjem tradicije policijskog poziva; njegovanjem tekovina Domovinskog i drugih oslobodilačkih ratova u RH; razvojem kulturnog i zabavnog života; organiziranjem sportskih, rekreativnih i drugih sličnih aktivnosti i ostvarivanjem drugih interesa članova Udruge.

Udruga djeluje na području zaštite ljudskih prava, socijalne zaštite i drugih društvenih djelatnosti kojima je cilj očuvanje i poboljšanje kvalitete života umirovljenika. Ciljeve Udruge ostvarujemo proučavanjem prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i socijalne zaštite, predlaganjem nadležnim tijelima mjera za poboljšanje materijalnog i društvenog položaja svojih članova; razvojem suradnje s teritorijalno nadležnim policijskim upravama, odnosno postajama i aktivnim djelatnicima MUP-a RH; kroz neposrednu skrb i druge vidove pomoći invalidnim i najugroženijim članovima Udruge; organizacijom odmora, izleta, sportskih natjecanja, rekreacije, kulturnih i zabavnih priredbi; informiranjem članstva i javnosti o problemima i zahtjevima umirovljenika MUP-a RH; ostvarivanjem suradnje sa srodnim udrugama u RH i inozemstvu; pribavljanjem i korištenjem materijalnih sredstava za rad Udruge; te kroz druge djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik.