UVJETI UČLANJENJA

  • najmanje  5 (pet) godina rada u sustavu MUP-a RH (osim policije i ostalih –neovlaštenih djelatnika MUP-a RH i vatrogasci, pripadnici Civilne zaštite, pričuva – dokument na uvid);
  • dokaz o statusu umirovljenika (rješenje ili obavijest o mirovini i sl. – dokument na uvid);
  • fotografija (za osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu);
  • 100 kn godišnja članarina + 30 kn upisnina.
  • popunjena i potpisna Pristupnica.

Podnositelju se odmah izdaje privremena članska iskaznica, a godišnja, koju izrađuje AKD, formata identičnog osobnoj iskaznici i s logom Udruge, u roku od 1-2 mjeseca.

 

PRISTUPNICA UUMUP