Međunarodni dan starijih osoba obilježava se od 1991. svake godine na dan 1. listopada. Glavni cilj njegovog obilježavanja je podizanje svijesti o raznim pitanjima koja se tiču starijih osoba. U Hrvatskoj već godinama postoji trend kontinuiranog porasta udjela starijeg stanovništva, a od 2018. godine svaka je peta osoba starija od 65 godina.

Starenje danas predstavlja jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova, stoga u sklopu projekta “Mirovina u pokretu” organiziramo zdravstvena predavanja i fizioterapijske radionice kako bi potaknuli brigu za zdravlje i unaprijedili kvalitetu života osoba starije životne dobi.

 

Međunarodni dan starijih osoba